Actualizări Formulare (Acte de studii) și Bibliosoft (Bibliotecă)

ultima actualizare Formulare 2017: 15.02c

ultima actualizare Formulare 2016: 14.30

ultima actualizare Bibliosoft: 2.13

NU INSTALAȚI ACTUALIZĂRILE DECÂT DACĂ AVEȚI FIȘIERUL DE CONFIGURARE!!!

Fișierele suplimentare necesare pentru versiunea de rețea se află în arhiva server.zip. Aici sunt instrucțiunile pentru instalarea variantei de rețea. Pentru versiunile mai mici decât 13.05 fișierele suplimentare pentru rețea se găsesc în arhiva server_vechi.zip.


Biblioteci.exe (Se instalează dacă lipsesc biblioteci dll, bpl etc.)


Formulare 15.02c - Actualizare (28.03.2017, ora 11:15)

 1. Am corectat o eroare care apărea la afișarea alfabetică a elevilor.

TeamViewer pentru asistența dvs. la distanță

NU INSTALAȚI ACTUALIZĂRILE DECÂT DACĂ AVEȚI FIȘIERUL DE CONFIGURARE!!!
Actualizare Formulare Detalii
act_15_02c.exe (11,53 MB)
- actualizare sesiunile 2017
act_14_30.exe (11,53 MB)
- actualizare sesiunile 2016
act_13_21d.exe (7,55 MB)
- actualizare sesiunile 2015
act_13_01da.exe (6,40 MB)
- actualizare sesiunile 2014
act_11_13.exe (5,34 MB)
- actualizare sesiunile 2013
act_10_21c.exe (5,32 MB)
- actualizare sesiunile 2012
act_9_17b.exe (3,77 MB)
- actualizare sesiunile 2011
act_8_07.part2.rar (1,20 MB)
- actualizare sesiunile 2010
- actualizare sesiunile 2009
act_6_12.part2.rar (1,23 MB)
- actualizare sesiunile 2008

Pentru instalarea actualizării programului Formulare parcurgeți următorii pași:

 1. Dacă aveți o versiune mai mică decât 6.00 descărcați fișierul Biblioteci.exe și executați-l. În urma execuției acestui fișier se vor copia în folderul sistem al Windows-ului fișierele necesare pentru versiunile mai mari decât 6.00.
  Această operație trebuie executată doar atunci când se trece de la o versiune inferioară la versiunea 6.00 SAU ATUNCI CÂND PRIMIȚI MESAJUL CĂ LIPSESC ANUMITE FIȘIERE.
 2. Descărcați fișierul: act_15_02c.exe.
 3. Închideți aplicația Formulare dacă este în execuție.
 4. Lansați în execuție fișierul descărcat (alegeți folderul în care e instalată aplicația, implicit "C:\Forms").
 5. Deschideți aplicația Formulare pentru finalizarea actualizării. Va trebui să apăsați butonul START pentru actualizarea bazei de date.
 6. Închideți aplicația și reporniți-o.
Această actualizare poate fi utilizată doar dacă ați primit fișierul de configurare.

Pentru a afla versiunea programului dvs. selectați din meniu opțiunea "Help - Despre program".

Fișierele de configurare pentru versiunile 4.xx, 5.xx, 6.xx, 7.xx, 8.xx, 9.xx, 10.xx, 11.xx, 12.xx, 13.xx, 14.xx și 15.xx nu sunt compatibile.

Dacă doriți să realizați actualizarea programului Formulare completați formularul de mai jos și trimiteți comanda. Veți primi prin e-mail și prin poștă factura corespunzătoare, iar în urma achitării acestei facturi veți primi prin e-mail fișierul de configurare necesar.

Formular de comandă - Actualizare Formulare 2016-2017
(preț: 199 RON licee / 124 RON școli gimnaziale / 50 RON inspectorate școlare)
Lista actualizărilor precedente

Formulare 15.02b - Actualizare (22.03.2017, ora 20:30)

 1. Am corectat modul de afișare a textului la suplimentul Europass.
 2. Tot la suplimentul Europass am adăugat posibilitatea de a copia pentru toată clasa dimensiunile fonturilor și separarea capitolelor.

Formulare 15.02a - Actualizare (01.03.2017, ora 09:30)

 1. Am actualizat textul de pe verso la suplimentul descriptiv al certificatului de competențe digitale (CCD).

Formulare 15.02 - Actualizare (22.02.2017, ora 18:00)

 1. Pentru modulul CAL5 (verso) am mărit dimensiunea câmpului Media examen pentru a permite înscrierea unor texte mai lungi, de ex. ADMIS / 9,50 (NOUĂ 50%)

Formulare 15.01 - Actualizare (20.02.2017, ora 09:45)

 1. La modulul BAC am introdus posibilitatea de a afișa doar elevii care nu au depus contestație.

Formulare 15.00a - Actualizare (13.02.2017, ora 10:00)

 1. Începând cu această versiune, la modulul PORT (Portofoliu personal pentru educație permanentă) la apăsarea butoanelor „Preia ... din baza de date” vor fi preluate doar informațiile valabile până în anul școlar selectat (inclusiv). Această opțiune este utilă în cazul în care se dorește tipărirea portofoliilor corespunzătoare unor ani școlari mai vechi (Date generale - Selectare an școlar).

Formulare 15.00 - Actualizare (01.02.2017, ora 16:00)

 1. Versiunea 15.xx va conține formatul actelor de studii pentru anul 2017 și este disponibilă doar clienților care au comandat actualizarea pentru anul școlar curent. Instalați această versiune doar dacă ați primit fișierul de configurare „formulare2017”.

Formulare 14.30 - Actualizare (22.03.2017, ora 19:30)

 1. Am corectat modul de afișare a textului la suplimentul Europass.
 2. Tot la suplimentul Europass am adăugat posibilitatea de a copia pentru toată clasa dimensiunile fonturilor și separarea capitolelor.

Formulare 14.29b - Actualizare (26.01.2017, ora 17:00)

 1. La modulele CAL3 și CAL4 (în secțiunea Fonturi) am specificat că modificarea fontului se realizează identic și pentru note și pentru calificative.

Formulare 14.29a - Actualizare (25.01.2017, ora 19:00)

 1. Am adăugat la Portofoliu și diploma de absolvire a învățământului gimnazial.
 2. La Adeverința de studii din modulul Foaia Matricolă textul "Certificăm prin prezenta că" acoperea primele litere din numele elevului. Am corectat acest lucru.

Formulare 14.29 - Actualizare (03.01.2017, ora 13:30)

 1. Am adăugat opțiunea de a verifica automat (la pornirea aplicației) dacă există o actualizare mai nouă și, dacă există, actualizarea poate fi descărcată direct. Această opțiune este activată în mod implicit. Dacă se dorește, opțiunea poate fi dezactivată din meniul Help.

Formulare 14.28 - Actualizare (22.12.2016, ora 11:40)

 1. La modulul ALSP am operat modificarea conform cerințelor de la minister: nota la proba practică este media aritmetică a notelor la lecția practică și susținerea proiectului, iar media examenului este media aritmetică a notelor la proba practică și proba scrisă.

Formulare 14.27a - Actualizare (16.12.2016, ora 13:00)

 1. La modulul LIC am deplasat mai jos numele directorului și al secretarei pentru a oferi mai mult spațiu pentru semnătură.

Formulare 14.27 - Actualizare (16.12.2016, ora 11:00)

 1. La modulul CAL5 am introdus posibilitatea scrierii calificativului la media de pe verso.

Formulare 14.26 - Actualizare (14.12.2016, ora 13:40)

 1. La modulele CAL3, CAL4, CAL5 am mărit la 150 caractere numele probelor de examen.

Formulare 14.25a - Actualizare (13.12.2016, ora 11:30)

 1. La suplimentele descriptive de la modulele CCL1 și CCD am mărit spațiul destinat numelui președintelui comisiei.

Formulare 14.25 - Actualizare (12.12.2016, ora 15:30)

 1. La modulul Europass am inclus posibilitatea tipăririi unei singure pagini (la alegere).
 2. La modulul Europass am inclus posibilitatea introducerii forțate a unei pagini noi.

Formulare 14.24 - Actualizare (12.12.2016, ora 13:25)

 1. La modulul Europass am scurtat titlul documentului conform modelului de pe edu.ro.
 2. Am actualizat modulul AFC (Atestat de formare continuă a personalului didactic).

Formulare 14.23a - Actualizare (09.12.2016, ora 13:15)

 1. La modulul ACL am modificat interfața conform notei de la minister. Se editează doar media (se selectează notă, nu calificativ), iar spațiile libere sunt barate automat.

Formulare 14.23 - Actualizare (28.11.2016, ora 22:30)

 1. Am adăugat textul „Responsabil ISJ” la borderou.
 2. La modulele CCL1, CCL2, CCL3 şi CCD am adăugat posibilitatea redimensionării fontului pentru câmpul „Preşedinte”.
 3. La toate modulele am modificat borderoul astfel încât să fie selectați doar elevii care au completate atât seria, cât și numărul diplomei.
 4. La modulul AP1 pot fi selectate/deselectate liniile de pe fața diplomei.
 5. La modulul DEF am corectat copierea disciplinei pentru cotor la toți cursanții.
 6. La suplimentele Europass am eliminat din antet textul: „Anexă la ... ”.

Formulare 14.22c - Actualizare (17.11.2016, ora 13:00)

 1. La modulul AP1 (atestat de competențe profesionale) am recalibrat diploma.

Formulare 14.22b - Actualizare (15.11.2016, ora 14:30)

 1. La modulul AP1 (atestat de competențe profesionale) am recalibrat diploma.

Formulare 14.22a - Actualizare (14.11.2016, ora 10:00)

 1. La modulul CCL2 (competențe limba maternă) am corectat anul eliberării pe fața diplomei.

Formulare 14.22 - Actualizare (11.11.2016, ora 15:00)

 1. La modulul CAL4 față am corectat sesiunea pe fața diplomei.
 2. La modulul CCL2 (competențe limba maternă) am corectat anul eliberării pe fața diplomei.

Formulare 14.21c - Actualizare (02.11.2016, ora 15:45)

 1. La modulul CAL3 verso am corectat anul eliberării.

Formulare 14.21b - Actualizare (02.11.2016, ora 10:45)

 1. La modulul ALSP față am deplasat spre dreapta denumirea școlii care eliberează diploma.

Formulare 14.21a - Actualizare (01.11.2016, ora 13:15)

 1. La modulul ALSP am corectat câmpul Margine sus de la Poziționare text.
 2. La modulul GIM am corectat câmpul Deplasare cotor de la Poziționare text.

Formulare 14.21 - Actualizare (31.10.2016, ora 21:00)

 1. La suplimentele Europass am eliminat pagina nouă care se introducea automat după cap. 4.
 2. La suplimentele Europass am corectat denumirea Autoritatea Națională pentru Calificări (6.2).
 3. La suplimentele Europass am mărit dimensiunea câmpului pentru tipul certificatului (5.1) la 200 de caractere.
 4. La toate modulele am introdus posibilitatea vizualizării elevilor în ordine alfabetică. Între lista cu elevi și poză se află un buton cu semnul exclamării. Apăsarea acestui buton comută între vizualizarea alfabetică a elevilor și vizualizarea pe clase.
 5. La toate modulele am adăugat posibilitatea optării pentru tipărirea localității în câmpul pentru școala care eliberează diploma.

Formulare 14.20 - Actualizare (31.10.2016, ora 11:00)

 1. La modulul GIM se poate opta pentru tipărirea localității în câmpul pentru școala care eliberează diploma.
 2. La modulul ALSP (pe verso) am corectat afișarea notei la proba scrisă.

Formulare 14.19 - Actualizare (31.10.2016, ora 07:30)

 1. Am finalizat modulul ALSP (Atestat pentru predarea unei limbi străine în învățământul primar).
 2. Am finalizat modulul DEF.
 3. La diploma CAL4 am adăugat posibilitatea redimensionării câmpului sesiune pe față.
 4. La Foaia matricolă modelul A4 pe 2 pagini am corectat afișarea CIF-ului.
 5. Am adăugat exportul Excel la modulul AP1.

Formulare 14.18 - Actualizare (17.10.2016, ora 13:45)

 1. Am mărit nr. de caractere pentru cele 3 procente de la suplimentele descriptive ale certificatelor CAL3, CAL4 și CAL5.

Formulare 14.17b - Actualizare (14.10.2016, ora 10:45)

 1. Am corectat o eroare de tipărire a CIF-ului (se tipăreau în mod greșit două cifre suplimentare) la diploma CCL2.

Formulare 14.17a - Actualizare (06.10.2016, ora 11:00)

 1. Am recalibrat la CAL3 câmpul pentru județul școlii absolvite pe fața diplomei.

Formulare 14.17 - Actualizare (04.10.2016, ora 18:20)

 1. Am adăugat la CAL3 posibilitatea redimensionării fontului pentru sesiune pe fața diplomei.
 2. Am adăugat la suplimentele descriptive de la CAL3, CAL4 și CAL5 posibilitatea preluării seriei și numărului suplimentului de la certificatul de calificare.

Formulare 14.16a - Actualizare (28.09.2016, ora 22:50)

 1. Am corectat la modulul CCL3 modul de tipărire a liniilor în cazul în care la calificative este selectată opțiunea „–”.

Formulare 14.16 - Actualizare (27.09.2016, ora 23:00)

 1. Am finalizat modulele CCL1, CCL2, CCL3 și CCD.

CCDFormulare 14.15k - Actualizare (21.09.2016, ora 10:40)

 1. La modulul GIM erau inhibate câmpurile pentru introducerea notelor; am corectat eroarea.

Formulare 14.15j - Actualizare (16.09.2016, ora 18:15)

 1. Am anulat liniile care se tipăreau, eronat, pe față la ACL.

Formulare 14.15i - Actualizare (15.09.2016, ora 13:55)

 1. Am anulat liniile care se tipăreau, eronat, pe verso la ACL.

Formulare 14.15h - Actualizare (15.09.2016, ora 11:25)

 1. Am recalibrat diploma LIC.

Formulare 14.15g - Actualizare (14.09.2016, ora 23:50)

 1. Am finalizat diploma LIC.
 2. La exportul Excel din modulul Date generale elevi am corectat preluarea CNP-ului părinților.

Formulare 14.15f - Actualizare (07.09.2016, ora 23:50)

 1. Am finalizat diploma LIC10.

Formulare 14.15e - Actualizare (02.09.2016, ora 13:30)

 1. Am corectat tipărirea textului Anexă la ... pentru foaia matricolă.
 2. Am recalibrat câmpul pentru numele secretarului la CAL4 verso.

Formulare 14.15d - Actualizare (30.08.2016, ora 21:30)

 1. Am corectat la modulul CAL5 modificarea dimensiunii fontului pentru câmpul sesiune.

Formulare 14.15c - Actualizare (26.08.2016, ora 11:50)

 1. Am finalizat modulul ACL (Atestat de competențe lingvistice).

Formulare 14.15b - Actualizare (25.08.2016, ora 23:30)

 1. La modulul CAL4 am anulat tipărirea domeniului în partea de jos a diplomei. Calificarea profesională și domeniul se introduc în modulul CAL4. Domeniul se va tipări doar în partea superioară a diplomei.

Formulare 14.15a - Actualizare (25.08.2016, ora 14:30)

 1. Am finalizat modulul AP1 (atestat de competențe profesionale).

Formulare 14.15 - Actualizare (25.08.2016, ora 10:30)

 1. La modulul CAL5 am actualizat exportul Excel.
 2. Am finalizat modulul CAL3.

Formulare 14.14a - Actualizare (23.08.2016, ora 14:10)

 1. La modulul CAL5 am corectat o eroare care apărea la deschidere.
 2. La modulul CAL4 am corectat câmpurile pentru redimensionarea fonturilor.

Formulare 14.14 - Actualizare (19.08.2016, ora 21:00)

 1. La modulul CAL5 am adăugat posibilitatea redimensionării fontului pentru câmpul sesiune, pe verso.
 2. Am finalizat modulul CAL4.

Formulare 14.13 - Actualizare (16.08.2016, ora 14:30)

 1. La modulul GIM se preiau acum toate clasele de gimnaziu. Pe borderou se tipăresc doar elevii care au introduse seria și nr. diplomei.
 2. La modulul DEF am adăugat posibilitatea modificării dimensiunii fontului pentru denumirea inspectoratului și pe fața diplomei.

Formulare 14.12a - Actualizare (11.08.2016, ora 12:00)

 1. La modulul GIM nu se prelua corect școala absolvită pe unele sisteme; am corectat această eroare.

Formulare 14.12 - Actualizare (10.08.2016, ora 13:00)

 1. La modulul DEF se poate modifica dimensiunea fontului pentru numele inspectoratului de pe cotor.

Formulare 14.11b - Actualizare (05.08.2016, ora 13:15)

 1. La modulul GIM se încarcă la Școala absolvită și școala care are licența. Câmpul pentru Școala care eliberează se completează automat cu școala care are licența, deci l-am făcut Read-Only.

Formulare 14.11a - Actualizare (04.08.2016, ora 18:15)

 1. Am corectat la suplimentul Europass din modulul CAL5 copierea informațiilor de la un elev la toată clasa.

Formulare 14.11 - Actualizare (03.08.2016, ora 12:30)

 1. La suplimentele Europass din modulele CAL3, CAL4 și CAL5 am mărit câmpurile pentru duratele din secțiunea 6.1.

Formulare 14.10c - Actualizare (03.08.2016, ora 12:00)

 1. La modulul GIM, școala absolvită trebuie selectată din listă. Dacă școala absolvită este diferită de școala care eliberează diploma, trebuie adăugată la Date generale - Date auxiliare - Alte școli. De aceea am inhibat posibilitatea de a se scrie manual școala absolvită în modulul GIM.

Formulare 14.10b - Actualizare (01.08.2016, ora 13:40)

 1. Am ajustat modul de preluare a numelui complet al elevului la introducerea datelor. La unele sisteme nu se prelua corect.

Formulare 14.10a - Actualizare (29.07.2016, ora 11:30)

 1. Am corectat o eroare în modulul GIM.

Formulare 14.10 - Actualizare (29.07.2016, ora 09:30)

 1. Am corectat copierea datelor la toți elevii clasei în modulul GIM.

Formulare 14.09 - Actualizare (28.07.2016, ora 13:00)

 1. Am corectat tipărirea seriei și numărului la suplimentele Europass de la modulele CAL3, CAL4 și CAL5.
 2. Am finalizat diploma GIM.

Formulare 14.08 - Actualizare (26.07.2016, ora 22:30)

 1. Am ajustat borderoul la diploma CAL5.
 2. Am adăugat Adeverința 2 la diploma CCL3.

Formulare 14.07b - Actualizare (26.07.2016, ora 11:00)

 1. Am corectat un bug la diploma CAL5, nu se tipărea fața diplomei.

Formulare 14.07a - Actualizare (21.07.2016, ora 18:00)

 1. Am finalizat diploma CAL5. După vizualizare sau tipărire cursorul sare automat pe primul elev, atenție la tipărire! Vom corecta această eroare în versiunile ulterioare, dar ne-am grăbit la solicitarea colaboratorilor. Mulțumim pentru înțelegere!

Formulare 14.07 - Actualizare (20.07.2016, ora 14:30)

 1. La modulul LIC10 am ajustat adeverința 2.

Formulare 14.06b - Actualizare (19.07.2016, ora 13:45)

 1. La modulul CAL5 am ajustat adeverința 2.
 2. Am ajustat modul de tipărire a CIF-ului la modelul al doilea de foaie matricolă.

Formulare 14.06a - Actualizare (19.07.2016, ora 10:15)

 1. La modulul CAL5 am ajustat adeverința 2.

Formulare 14.06 - Actualizare (18.07.2016, ora 13:45)

 1. La modulul BAC am mărit câmpul pentru sesiune, pentru a cuprinde textul SESIUNEA SPECIALĂ MAI.

Formulare 14.05c - Actualizare (16.07.2016, ora 17:30)

 1. La modulul CAL4 am ajustat adeverința 2.

Formulare 14.05b - Actualizare (15.07.2016, ora 13:00)

 1. La modulul CAL4 am activat adeverințele 1 și 2.

Formulare 14.05a - Actualizare (14.07.2016, ora 14:15)

 1. La modulul BAC am corectat un bug care determina tipărirea eronată a unei linii peste punctele de la competențele digitale pe verso.

Formulare 14.04g - Actualizare (13.07.2016, ora 17:45)

 1. La modulul BAC am adăugat pe fața diplomei o linie pentru al doilea câmp al localității școlii absolvite.

Formulare 14.04f - Actualizare (13.07.2016, ora 15:30)

 1. La modulul GIM am fixat culoarea albă pentru câmpurile care conțin mediile. Unii utilizatori nu realizau, din cauza culorii gri, că acele câmpuri pot fi editate.

Formulare 14.04e - Actualizare (13.07.2016, ora 13:00)

 1. Am ajustat scrierea profilului pe fața diplomei de BAC (pentru profilurile foarte lungi).

Formulare 14.04d - Actualizare (13.07.2016, ora 12:40)

 1. Am ajustat scrierea președintelui pe fața diplomei de BAC la cotor.

Formulare 14.04c - Actualizare (13.07.2016, ora 12:15)

 1. Am finalizat modulul BAC2 (francofon).
 2. La modulul BAC am încărcat căsuța cu materia pentru proba Ec) cu „Istorie” și „Matematică”.

Formulare 14.04b - Actualizare (12.07.2016, ora 20:00)

 1. La modulul BAC1 am corectat denumirea limbii materne pe verso (GERMANĂ în loc de LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ - scris).
 2. La diploma de BAC față am repoziționat numele președintelui pe cotor, astfel încât să nu se mai suprapună cu zona diplomei pentru elev.
 3. Am corectat un bug care nu permitea modificarea datelor despre elevi pentru versiunea de rețea, chiar dacă se lucra cu elevi diferiți pe stațiile client.

Formulare 14.04a - Actualizare (12.07.2016, ora 15:45)

 1. La modulul BAC1 am anulat tipărirea liniei în dreptul calificativului la limba română.

Formulare 14.04 - Actualizare (12.07.2016, ora 11:45)

 1. La modulele BAC și BAC1 am adăugat un câmp pentru școala care eliberează diploma. Acest câmp este completat automat cu numele școlii care eliberează diploma (școala care are licența pentru programul Formulare). În concluzie, la diploma de bacalaureat 2016 vor fi trecute pe față 3 nume de școli: școala absolvită, școala de examen și școala care eliberează diploma.

Formulare 14.03a - Actualizare (07.07.2016, ora 23:30)

 1. La modulul CAL5 am corectat o eroare care apărea pe unele sisteme la importul elevilor.

Formulare 14.03 - Actualizare (07.07.2016, ora 19:30)

 1. La modulele CAL3, CAL4 și CAL5 am revizuit suplimentele Europass, în sensul că am adăugat la sfârșit informațiile despre președintele comisiei, secretar, data eliberării și semnătura titularului.
 2. La modulul BAC am corectat anul 2016 pe Adeverința 3.

Formulare 14.02 - Actualizare (06.07.2016, ora 23:00)

 1. Am finalizat modulul BAC.
 2. La modulul BAC am ajustat câmpul pentru sesiunea de examen, astfel încât să încapă și textul „SESIUNE SPECIALĂ MAI”.
 3. Am adăugat suplimentul Europass la modulele CAL3, CAL4 și CAL5.
 4. Am corectat exportul Excel al mediei la modulele CAL3, CAL4 și CAL5.
 5. La modulul CCD (competențe digitale) am actualizat anul 2016 la suplimentul descriptiv pe verso.
 6. La modulul GIM am adăugat și țara de naștere a elevului la Adeverința pentru înscriere la liceu.
 7. La modulul GIM am modificat textul pentru SECRETAR/SECRETAR-ȘEF, astfel încât pe adeverințe programul să țină cont de opțiunea utilizatorului din fereastra Date generale - Date auxiliare - Școala noastră - Secretar/Secretar-șef.
 8. La modulul Foaia matricolă am mărit câmpul pentru numele elevului la Adeverința de studii.
 9. La Adeverința de studii din modulul Foaia matricolă se ține acum cont de dimensiunea caracterelor, așa cum sunt acestea setate pentru foaia matricolă.
 10. La modulul Foaia matricolă am mărit recalibrat poziționarea câmpurilor pentru numele tatălui, numele mamei și domiciliu la Adeverința de studii.
 11. La modulul Foaia matricolă am corectat nr. și data eliberării pentru foaia matricolă A4 2 pagini (primul model) și pentru Adeverința de studii; astfel, dacă nu se scrie nimic în câmpurile pentru nr. sau dată, se va tipări o linie continuă pentru a se permite scrierea manuală a acestor date.
 12. La modulul Foaia matricolă am mutat la dreapta numele directorului pentru a lăsa loc pentru ștampilă (doar pentru modelul de foaie matricolă A4 2 pagini).

Formulare 14.01c - Actualizare (23.06.2016, ora 13:45)

 1. La Foaia matricolă am corectat codul CIF la modelele pe A3.

Formulare 14.01b - Actualizare (21.06.2016, ora 22:30)

 1. La Foaia matricolă nu se afișa media V-VIII pe verso la unele sisteme, dacă se opta pentru fontul Arial; am corectat această problemă.

Formulare 14.01a - Actualizare (17.06.2016, ora 15:30)

 1. Am corectat ștergerea elevilor din modulul Date generale elevi, astfel încât să nu mai apară erori dacă elevii au fost deja șterși din modulele pentru diplome.

Formulare 14.01 - Actualizare (17.06.2016, ora 09:45)

 1. La modulul GIM am lăsat la latitudinea utilizatorilor să decidă dacă doresc să editeze manual câmpurile pentru mediile V-VIII, media EN VIII și media de admitere.
 2. La adeverința de studii din modulul Foaia matricolă nu se prelua domiciliul elevilor dacă se opta pentru adresa detaliată; am rezolvat această problemă.
 3. La Foaia matricolă pe verso se tipărește media claselor și cu litere, de tipul 6,90 (șase 90%).
 4. Am corectat un bug la modulul ACL.

Formulare 14.00b - Actualizare (09.06.2016, ora 15:45)

 1. Am corectat anul 2016 la fișa personală din modulul GIM.

Formulare 14.00a - Actualizare (09.06.2016, ora 10:15)

 1. Am adăugat anii 2016-2020 la toate modulele.

Formulare 14.00 - Actualizare (08.06.2016, ora 21:30)

 1. Modulul ADM a devenit GIM și va conține diploma pentru gimnaziu.
 2. La Foaia matricolă am adăugat posibilitatea vizualizării sau tipăririi printr-un singur click, inclusiv pentru întreaga clasă. Opțiunea este valabilă doar dacă se folosește primul tip de foaie matricolă (A4 pe două pagini).
 3. La Portofoliu am corectat o eroare care se manifesta pe anumite sisteme.

Formulare 13.21d - Actualizare (01.06.2016, ora 15:30)

 1. La Foaia matricolă am corectat o eroare care se manifesta pe anumite sisteme la importul materiilor sau anilor școlari de la alt elev.

Clienții care au avut în anii precedenți modulele CAL2, CAL3 sau SPL sunt rugați să solicite PRIN EMAIL un nou fișier de configurare pentru a avea acces la noile module CAL3, CAL4, CAL5.

ATENȚIE! În data de 10.07.2015, a sosit notă de la minister privind completarea codului fiscal (CIF). Căsuțele necompletate trebuie barate cu o singură linie continuă, nu câte o liniuță pentru fiecare căsuță. Ne cerem iertare de la colaboratori pentru inconveniențele generate.

Codul fiscal (CIF) se introduce la datele despre școală (Date generale - Date auxiliare) exact cu câte cifre are, nu se pun spații pentru completare la 10 cifre nici ca prefix, nici ca sufix. Programul preia codul introdus și, dacă este nevoie, completează spațiile goale cu o linie continuă, conform notei de la minister. Dacă școala are prefixul RO la codul fiscal, atunci se va bifa în secțiunea Eliberare diplomă din modulul BAC opțiunea pentru scrierea textului RO (în prima căsuță, cea mai lată, de pe diplomă).

Formulare 13.21c - Actualizare (01.06.2016, ora 11:30)

 1. La Foaia matricolă am corectat o eroare care se manifesta pe anumite sisteme.
 2. La Foaia matricolă am mutat mai la stânga nr. și data pentru primul model (A4 pe două fețe).

Formulare 13.21b - Actualizare (31.05.2016, ora 18:30)

 1. Am corectat o eroare care se manifesta pe anumite stații client la schimbarea anului școlar.

Formulare 13.21a - Actualizare (31.05.2016, ora 16:00)

 1. La modulul AP1 am adăugat anul 2016 la sesiuni.

Formulare 13.21 - Actualizare (11.05.2016, ora 20:00)

 1. La modulul Foaia matricolă am mărit dimensiunea pentru profil/specializare de pe prima pagină (ultima coloană a tabelului) la 150 de caractere.

Formulare 13.20f - Actualizare (09.05.2016, ora 11:30)

 1. La modulul CAL4 am aplicat preluarea specializării pentru cotor, pe verso la cotorul diplomei.
 2. La modulul Foaia matricolă am corectat calculul mediilor la exportul clasei în Excel.

Formulare 13.20e - Actualizare (05.05.2016, ora 17:00)

 1. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare care se manifesta astfel: la intrarea în foaia matricolă, dacă se trecea direct la pagina Vizualizare/Tipărire, nu se afișa/tipărea ultimul an școlar pe prima pagină a foii matricole.
 2. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare la calculul mediilor generale.

Formulare 13.20d - Actualizare (05.05.2016, ora 12:45)

 1. La modulul ADM am introdus la ANEXA LA FIȘA DE ÎNSCRIERE extragerea automată a anului (2015-2016, 2016-2017 etc.) din data anexei pentru antetul paginii (sub numele ministerului). Data trebuie introdusă în formatul xx.xx.xxxx, iar programul extrage din ultimele 4 cifre anul școlar următor.

Formulare 13.20c - Actualizare (05.05.2016, ora 11:30)

 1. La modulul CAL4 am introdus posibilitatea de a se tipări pe fața diplomei câte o linie continuă dacă clasa respectivă nu are domeniu (licee de artă etc.). Pentru aceasta nu trebuie selectat nimic din lista care conține domeniile posibile. Dacă în câmpul domeniu se introduce text, atunci liniile nu se afișează.

Formulare 13.20b - Actualizare (22.04.2016, ora 14:00)

 1. La modulul Foaia matricolă am ajustat codul pentru calculul mai rapid al mediilor generale anuale.

Formulare 13.20a - Actualizare (21.04.2016, ora 15:00)

 1. La modulul Foaia matricolă am operat o modificare transparentă pentru utilizatori.

Formulare 13.20 - Actualizare (19.04.2016, ora 18:30)

 1. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare care apărea pe unele sisteme la copierea materiilor de la alt elev.
 2. La modulul Foaia matricolă am inclus posibilitatea reglării fontului pentru anii de studiu, astfel încât să se potrivească și texte mai lungi de tipul XI seral ciclul superior.
 3. Am actualizat modulul Portofoliu pentru a culege din baza de date informațiile despre diplomele mai noi (CAL5 și ACL).
 4. La diploma ACL am corectat câmpul pentru dimensiunea fontului la școala absolvită pe cotor.
 5. Am modificat modulul de actualizare pe client în varianta rețea. Este suficient să se ruleze fișierul de actualizare pe calculatorul client pentru a se realiza actualizarea. Nu mai trebuie copiate manual de pe server fișierele formulare.exe, diverse.ff2 și diversebis.ff2.

Formulare 13.19d - Actualizare (13.04.2016, ora 15:15)

 1. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare care apărea pe unele sisteme în varianta rețea.

Formulare 13.19c - Actualizare (12.04.2016, ora 10:15)

 1. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare care apărea pe unele sisteme la importul materiilor de la alt elev.

Formulare 13.19b - Actualizare (11.04.2016, ora 20:30)

 1. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare care apărea la importul materiilor de la alt elev, precum și la exportul întregii clase în Excel.

Formulare 13.19a - Actualizare (17.03.2016, ora 19:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul CAL5 am corectat o eroare care apărea la vizualizarea/tipărirea diplomei (nu se mai putea face a doua vizualizare, a treia etc.).
 3. La modulul CAL5 am introdus anul absolvirii în câmpul „promoția” pe adeverința ADEV. 2.

Formulare 13.19 - Actualizare (16.03.2016, ora 10:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul Foaia matricolă am corectat o eroare care apărea pe unele sisteme.

Formulare 13.18a - Actualizare (11.03.2016, ora 13:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul DEF am micșorat fontul pentru data nașterii de pe cotor.

Formulare 13.18 - Actualizare (09.03.2016, ora 23:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul DEF am mărit nr. de caractere pentru câmpul „Începând cu data”.
 3. La modulul DEF am modificat modul de editare pentru câmpul „Disciplina”. Acum trebuie introduse două variante pentru disciplină: varianta cotor și varianta diplomă. De asemenea la tipărire se respectă ENTER-urile introduse de utilizator.

Formulare 13.17b - Actualizare (02.03.2016, ora 13:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul CAL4 am ajustat modul de tipărire pentru rezultatul examenului pe verso.
 3. La modulul CAL4 am corectat o eroare care se afișa la setarea modului calificativ/notă pentru prima probă.

Formulare 13.17a - Actualizare (01.03.2016, ora 12:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul Foaia matricolă am corectat textul pe Adeverința de studii pentru codul fiscal (CIF) în loc de SIRUES.

Formulare 13.17 - Actualizare (29.02.2016, ora 12:45)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul Portofoliu am mărit lățimea primei coloane de la cap. V, pentru a se permite introducerea unor texte mai lungi la Aptitudini/Competențe.

Formulare 13.16d - Actualizare (26.02.2016, ora 10:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul CAL4 și CAL5 am adăugat anul 2016.

Formulare 13.16c - Actualizare (26.02.2016, ora 08:15)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul CAL4 am ajustat modul de tipărire verso a rezultatelor.
 3. La modulul Foaia matricolă am corectat un bug.

Formulare 13.16b - Actualizare (19.02.2016, ora 11:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul CAL4 am ajustat modul de tipărire verso a rezultatelor examenului, astfel încât să funcționeze și pentru note, nu doar pentru calificative.

Formulare 13.16a - Actualizare (16.02.2016, ora 17:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul Foaia matricolă am activat opțiunea de a opta pentru SECRETAR sau SECRETAR-ȘEF la Adeverința de studii.
 3. La modulul Foaia matricolă am corectat la Adeverința de studii afișarea numelui ministerului ca să nu se mai suprapună peste nr. de înregistrare.

Formulare 13.16 - Actualizare (11.02.2016, ora 07:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul DEF am mărit dimensiunea câmpurilor pentru specializare și disciplina la 250 de caractere.
 3. La modulul CAL4 am introdus controale pentru reglarea dimensiunii fontului pentru localitatea și județul școlilor absolvită, respectiv de examen.
 4. La modulul CAL4 am modificat modul de introducere a calificativelor și punctelor de pe verso conform metodologiei.

Formulare 13.15 - Actualizare (05.02.2016, ora 10:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. La modulul ACL am corectat tipărirea liniilor pe verso. Dacă aceeași clasă are atât AP1, cât și ACL, atunci în modulul Date generale clase se va selecta pentru clasa respectivă calificarea 1 pentru AP1 și calificarea 2 pentru ACL. Dacă clasa nu are decât ACL, atunci se va selecta calificarea 1.

Formulare 13.14 - Actualizare (21.01.2016, ora 21:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am operat cerințele din nota nr. 25521 / 22.01.2016 a ministerului referitoare la modalitatea de completare a dipolomelor CAL3 și CAL4 (la CAL3 se trage linie în câmpul domeniul).

Formulare 13.13b - Actualizare (27.01.2016, ora 15:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat la CAL4 tipărirea rezultatului final pe verso; la versiunea 13.13a se tipărea tot nota, chiar dacă era selectat modul calificativ.

Formulare 13.13a - Actualizare (26.01.2016, ora 13:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat la Foaia matricola tiparirea mediei claselor IX-XII, V-VIII etc.

Bibliosoft 2.12 - Actualizare (19.09.2014, ora 16:45)

 1. Am mărit dimensiunea ferestrelor de lucru.
 2. Am adăugat filtre după autori, titluri, nume clienți.

Formulare 13.01da (ultima versiune pentru sesiunile 2014)- Actualizare (04.08.2015, ora 15:30)

 1. Am recalibrat diplomele CCL1, CCL3, CCD și AP1, AP2.

Formulare 13.13 - Actualizare (22.01.2016, ora 14:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am adăugat la modulul CAL4 posibilitatea de a introduce punctajul la probele de examen de pe verso.

Formulare 13.12a - Actualizare (18.01.2016, ora 14:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am modificat la modulul LIC la borderou cuvântul Certificate cu Diplome.

Formulare 13.12 - Actualizare (15.01.2016, ora 15:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am introdus la modulele AP1, AP2 și ACL posibilitatea tipăririi mai multor linii în spațiile libere din câmpul dobândind.... Din secțiunea Tipărire diplomă se pot bifa liniile care trebuie tipărite, în funcție de lungimea textului.

Formulare 13.11d - Actualizare (15.01.2016, ora 11:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat la modulele AP1 și AP2 am corectat modul de preluare a textului dobândind... pentru diplomă și cotor. La versiunile anterioare se prelua pentru diplomă tot textul de la cotor.

Formulare 13.11c - Actualizare (13.01.2016, ora 17:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat o eroare care apărea la importul elevilor în modulul BAC.

Formulare 13.11b - Actualizare (13.01.2016, ora 15:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am adăugat la CAL3 și CAL4 calificativul SATISFĂCĂTOR, deși se putea introduce și manual la veriunile anterioare.
 3. La AP2 am corectat vizualizarea și tipărirea diplomei față.

Formulare 13.11a - Actualizare (11.01.2016, ora 18:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am modificat modul de tipărire la AP1 și AP2 a textului din câmpul dobandind..., astfel: textul până la primul ENTER este tipărit pe prima linie, iar textul care urmează după primul ENTER se tipărește pe liniile următoare (ținându-se cont de toate celelalte ENTER-uri introduse de utilizator). La ACL se realizează acest lucru doar pentru cotorul diplomei.

Formulare 13.11 - Actualizare (08.01.2016, ora 17:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am introdus la AP1, AP2 și ACL față posibilitatea tipăririi unei linii orizontale pe ultimul rând de la câmpul dobândind... Opțiunea se bifează din secțiunea Eliberare diplomă.
 3. Am introdus la AP1, AP2 și ACL verso posibilitatea tipăririi unei linii în spațiile goale de la disciplina a doua. Pentru disciplina a treia exista și până acum această posibilitate.
 4. La suplimentul descriptiv pentru limba română am introdus linii orizontale pe față, la competențe.

Formulare 13.10a - Actualizare (07.01.2016, ora 13:45)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am recalibrat diploma față CAL4.

Formulare 13.10 - Actualizare (05.01.2016, ora 06:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am adăugat posibilitatea de a introduce în modulul Meserii/Specializări/Calificări texte diferite la calificarea profesională pentru diplomă față, respectiv cotor față. Deocamdată doar la modulele AP1 și AP2 se vor afișa pe fața diplomei, la rubrica dobândind, texte diferite pentru diplomă, respectiv cotor. După textul „competențe în:” vă rugăm să introduceți ENTER pentru a se trece automat la linie nouă. Pentru punctele I și II programul ține cont de ENTER așa cum dorește utilizatorul.

Formulare 13.09a - Actualizare (04.01.2016, ora 13:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am adăugat anul eliberării 2016 pentru toate diplomele.

Formulare 13.09 - Actualizare (23.12.2015, ora 06:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am finalizat diploma DEF (Certificat de acordare a definitivării în învățământ).

Formulare 13.08 - Actualizare (22.12.2015, ora 06:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat la diploma AP1 și AP2, tipărirea borderoului.
 3. Tot la diploma AP1 și AP2 am recalibrat tipărirea pe verso a directorului și secretarei pentru a permite numele mai lungi.
 4. Am finalizat diploma ACL (Atestat de competențe lingvistice).
 5. La Foaia matricolă am introdus posibilitatea inhibării anumitor materii la tipărire. Dacă în coloana Tip. din secțiunea Situația școlară se introduce valoarea "x", atunci materia respectivă nu va fi tipărită. Această opțiune este folositoare atunci când același elev trece de la un nivel (de exemplu LIC) la un alt nivel (de exemplu SPL), caz în care materiile se schimbă. În astfel de situații nu se va șterge foaia matricolă de la nivelul precedent, ci se vor adăuga materiile de la noul nivel. Dacă se dorește tipărirea primului nivel, se vor marca prin "x" materiile de la al doilea nivel. Invers, dacă se dorește tipărirea celui de-al doilea nivel, se vor marca prin "x" materiile de la primul nivel.

Formulare 13.07h - Actualizare (11.12.2015, ora 15:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat la diploma CAL4 față, redimensionarea câmpurilor pentru numele elevului.

Formulare 13.07g - Actualizare (03.12.2015, ora 13:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat nr., anul, luna și ziua eliberării pe verso la diploma CAL4 (nu se deplasau la modificarea marginilor).

Formulare 13.07f - Actualizare (03.12.2015, ora 10:50)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat anul eliberării pe verso la diploma CAL4 (se afișa doar 1 în loc de 15).

Formulare 13.07e - Actualizare (02.12.2015, ora 15:45)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am refăcut câmpurile profil și specializare să fie editabile pentru Școala profesională în modulul Date generale clase.

Formulare 13.07d - Actualizare (26.11.2015, ora 22:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat borderoul la modulul CAL4.
 3. Am activat opțiunea de a tipări sau nu data eliberării pe diplome.

Formulare 13.07c - Actualizare (24.11.2015, ora 11:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am recalibrat câmpurile pentru calificative la diploma CAL3 verso.

Formulare 13.07b - Actualizare (23.11.2015, ora 12:10)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat modul de filtrare a elevilor la CAL3. Dacă elevii dintr-o clasă erau deja selectați pentru CAL2 din anii trecuți, atunci nu se afișau în modulul CAL3; am corectat această problemă.

Formulare 13.07a - Actualizare (23.11.2015, ora 11:20)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat un bug la modulul de arhivare.
 3. Am recalibrat câmpurile pentru rezultate la CAL4 verso (pentru calificative).

Formulare 13.07 - Actualizare (23.11.2015, ora 09:20)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am actualizat modulul CAL4.

Formulare 13.06b - Actualizare (16.11.2015, ora 17:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am actualizat modulul Portofoliu.

Formulare 13.06a - Actualizare (16.11.2015, ora 13:30)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am finalizat modulul CCL2 (competențe limba maternă).

Formulare 13.06 - Actualizare (16.11.2015, ora 12:10)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am modificat la Școala profesionala următoarele: 1) În modulul Date generale clase, dacă nivelul clasei este SP, nu se mai poate introduce profilul și specializarea (aceste concepte nu se regăsesc în HG 866/2008 la nivelul școlii profesionale); 2) Calificarea profesională și domeniul se introduc în modulul CAL3.
 3. La modulul LIC10 am corectat modul de tipărire a CIF-ului.

Formulare 13.05d - Actualizare (11.11.2015, ora 13:10)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am adăugat la modulul Date generale elevi verificarea CNP-ului părinților la introducerea sau modificarea datelor.

Formulare 13.05c - Actualizare (11.11.2015, ora 10:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat un bug care se activa pe unele calculatoare la versiunea de rețea.

Formulare 13.05b - Actualizare (09.11.2015, ora 12:10)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am corectat anul absolvirii (nu se afișa) la CCL3.

Formulare 13.05a - Actualizare (09.11.2015, ora 12:00)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu versiunea 13.05 este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am actualizat formatul pentru CAL3.

Formulare 13.05 - Actualizare (09.11.2015, ora 00:45)

 1. Am modificat unele proceduri din aplicația server, de aceea începând cu această versiune (13.05) este obligatoriu să instalați, dacă aveți versiunea de rețea, noul server.exe (îl găsiți în această arhivă).
 2. Am actualizat formatul 2015 pentru diplomele: LIC10, LIC, CCL1, CCL3, CCD, AP1.
 3. Am corectat un bug la modulul Portofoliu (se afișa un mesaj de eroare la copierea datelor din baza de date).

Formulare 13.04g - Actualizare (25.09.2015, ora 20:45)

1. La versiunea precedentă au rămas active două mesaje de informare din etapa de proiectare. Nu erau o eroare propriu-zisă, le-am eliminat în versiunea curentă.

Formulare 13.04f - Actualizare (22.09.2015, ora 14:30)

 1. Am modificat suma maximă pentru chitanțe la Școala postliceală la 99.999 RON.

Formulare 13.04d - Actualizare (11.09.2015, ora 12:00)

 1. Am revizuit procedura de promovare în anul școlar următor pentru versiunea de rețea.

Formulare 13.04c - Actualizare (02.09.2015, ora 13:30)

 1. Am corectat la CAL5 tipărirea borderoului pentru „ȘCOALA DE MAIȘTRI”.

Formulare 13.04b - Actualizare (13.08.2015, ora 14:30)

 1. Am corectat la CAL5 tipărirea textului „ȘCOALA DE MAIȘTRI”.

Formulare 13.04a - Actualizare (20.07.2015, ora 15:45)

 1. Am recalibrat diploma CAL5 și am actualizat adeverința 2 de la CAL5.

Formulare 13.04 - Actualizare (17.07.2015, ora 15:45)

 1. Am introdus la modulul BAC posibilitatea tipăririi pe adeverința 3 numărul sentinței.

Formulare 13.03i - Actualizare (17.07.2015, ora 12:45)

 1. Am recalibrat diploma CAL5.

Formulare 13.03h - Actualizare (16.07.2015, ora 13:15)

 1. Am actualizat (linie continuă la CIF) la CAL5 adeverințele 1 și 2, iar la BAC adeverința 2.

Formulare 13.03g - Actualizare (15.07.2015, ora 19:45)

 1. Am finalizat modulul CAL5 (Școala postliceală/Școala de maiștri).

Formulare 13.03f - Actualizare (14.07.2015, ora 15:30)

 1. Am mărit câmpul pentru data eliberării la Adev. 3 din modulul BAC.

Formulare 13.03e - Actualizare (13.07.2015, ora 10:30)

 1. Am operat o modificare pentru BAC1 german.

Formulare 13.03d - Actualizare (11.07.2015, ora 16:30)

 1. La Foaia matricolă (primul model A4) am modificat modul de tipărire pentru codul fiscal (CIF) conform adresei de la minister (linie continuă în loc de cratime).

Formulare 13.03c - Actualizare (10.07.2015, ora 21:30)

 1. Am modificat modul de tipărire pentru codul fiscal (CIF) conform adresei de la minister (spațiile goale se barează cu o singură linie continuă).

Formulare 13.03b - Actualizare (10.07.2015, ora 14:00)

 1. Am finalizat diploma de BAC2 (francofon).
 2. Am actualizat adeverința pentru BAC1 (german).

Formulare 13.03a - Actualizare (09.07.2015, ora 23:00)

 1. Am finalizat diploma de BAC1 (german).
 2. Am permis editarea datelor pentru Adeverința 2 și din modulul LIC; la versiunile anterioare datele respective puteau fi introduse doar din modulul BAC.

Formulare 13.03 - Actualizare (08.07.2015, ora 23:00)

 1. Am finalizat diploma de BAC. Nu sunt gata încă diplomele BAC1 (german) și BAC2 (francez). ATENȚIE! Codul fiscal (CIF) se introduce la datele despre școală (Date generale - Date auxiliare) exact cu câte cifre are, nu se pun spații pentru completare la 10 cifre nici ca prefix, nici ca sufix. Programul preia codul introdus și, dacă este nevoie, completează spațiile goale cu liniuță. Dacă școala are prefixul RO la codul fiscal, atunci se va bifa în secțiunea Eliberare diplomă din modulul BAC opțiunea pentru scrierea textului RO (în prima căsuță, cea mai lată, de pe diplomă).

Formulare 13.02 - Actualizare (08.07.2015, ora 15:30)

 1. Am rescris codul pentru preluarea datelor din baza de date la Portofoliu.
 2. Am actualizat Adeverința 3 la BAC.
 3. Am modificat importul datelor la BAC, astfel încât să nu mai șteargă nivelul deja introdus la competențe.
 4. La CCL1 și CCL2 am eliminat importul nivelelor detaliate, rămâne doar nivelul global.
 5. Am mărit spațiul pentru câmpurile Comisia și Poziția de la Adeverința 3 la 10 caractere.
 6. În versiunile anerioare la modificarea CNP-ului se ștergeau foaia matricolă și portofoliul elevului; am corectat această eroare.

Formulare 13.01d - Actualizare (07.07.2015, ora 12:15)

 1. Am introdus opțiunea pentru CIF în loc de SIRUES la următoarele acte: supliment CCL1, supliment CCL2, supliment CCL3, supliment CCD, BAC Adev. 1.
 2. Tot la suplimente am modificat fața astfel încât dacă la nr. înregistrare nu este scris nimic să se tipărească o linie dreaptă (urmând a fi completat manual).

Formulare 13.01c - Actualizare (30.06.2015, ora 14:15)

 1. La suplimentul descriptiv al CCD am înlocuit pe verso anul 2014 cu 2015.
 2. La modulul ADM pentru adeverință am adăugat opțiunea cod CIF în loc de SIRUES.
 3. La versiunea de rețea am modificat procedura de acces de pe client la foile matricole; la versiunile anterioare pe anumite sisteme nu se putea accesa foaia matricolă.

Formulare 13.01b - Actualizare (25.06.2015, ora 23:30)

 1. Dacă la nr. de înregistrare nu se introduce nimic, atunci la foile matricole și adeverințele de studii (accesibile din modulul Foaia matricolă) se tipărește textul _____. Astfel se va putea introduce manual nr. de înregistrare.
 2. Am inclus posibilitatea de a opta pentru tipărirea codului CIF în loc de SIRUES și în modulul Portofoliu.
 3. Tot la Portofoliu am modificat codul pentru copierea capitolelor din baza de date, astfel încât să se poată realiza această operație și pentru stațiile client (la versiunea de rețea).

Formulare 13.01a - Actualizare (22.06.2015, ora 00:15)

 1. Am inclus la Adeverința de studii (accesibilă din modulul Foaia matricolă) și la Adev. 2 (accesibilă din modulele LIC10, LIC și BAC) posibilitatea de a decide tipărirea sau nu a codului fiscal (CIF) în locul codului SIRUES.

Formulare 13.01 - Actualizare (19.06.2015, ora 01:00)

 1. Am inclus la Foaia matricolă posibilitatea de a decide tipărirea sau nu a codului fiscal (CIF) în locul codului SIRUES. Această selecție se realizează în secțiunea Vizualizare/Imprimare a foii matricole, ultima căsuță de validare, chiar deasupra variantelor de foaie matricolă.

Formulare 13.00 - Actualizare (17.06.2015, ora 16:00)

 1. Am modificat deocamdată doar la foile matricole tipărirea codului CIF în loc de SIRUES pentru absolvenții 2015. Urmează modulele CAL4 și CAL5 în versiunile ulterioare.

Formulare 12.43u - Actualizare (15.06.2015, ora 16:45)

 1. La versiunile anterioare pe unele sisteme aparea mesaj de eroare atunci când se accesa Date generale - Date auxiliare; am corectat eroarea.

Formulare 12.43t - Actualizare (15.06.2015, ora 10:30)

 1. La Foaia matricolă am corectat o eroare.

Formulare 12.43s - Actualizare (12.06.2015, ora 19:00)

 1. La Foaia matricolă am adăugat posibilitatea ca nr. adeverinței de studii și cel al foii matricole să fie nr. unic. Dacă se face click pe butonul Unic, atunci nr. adeverinței/foii matricole devine nr. unic. Nr. unic se introduce în Date generale elevi, secțiunea Registru matricol.

Formulare 12.43r - Actualizare (12.06.2015, ora 11:00)

 1. La Foaia matricolă am corectat o eroare la versiunea de rețea.

Formulare 12.43q - Actualizare (11.06.2015, ora 23:45)

 1. La BAC am adăugat anul 2015 la sesiuni, pentru a se putea elibera adeverința de tip 3.

Formulare 12.43p - Actualizare (11.06.2015, ora 16:00)

 1. O nouă corecție la Foaia matricolă. La ultimele versiuni s-a strecurat un bug la Foaia matricolă, din cauza faptului că lucrăm cu sisteme de operare de la Windows XP până la Windows 8. Ne cerem scuze de la utilizatori pentru neplăcerile provocate. Dacă sesizați alte anomalii la Foaia matricolă vă rugăm să ni le comunicați prin e-mail.

Formulare 12.43o - Actualizare (11.06.2015, ora 11:00)

 1. La Foaia matricolă am corectat o eroare. Dacă materiile sunt deranjate (ordinea lor este incorectă) atunci creați pentru un elev din clasă structura corectă a materiilor. Pentru ceilalți elevi veți copia materiile de la elevul șablon. Prin copierea materiilor de la alt elev nu se șterg notele deja introduse.

Formulare 12.43n - Actualizare (08.06.2015, ora 12:00)

 1. La Foaia matricolă am corectat o eroare care apărea pe unele sisteme unde erau foarte multe materii.

Formulare 12.43m - Actualizare (04.06.2015, ora 17:00)

 1. La Foaia matricolă am corectat calculul mediilor V-VIII.

Formulare 12.43l - Actualizare (04.06.2015, ora 14:00)

 1. La Foaia matricolă am redimensionat fereastra pentru a putea fi vizualizată și cu rezoluții mai mici ale monitorului.

Formulare 12.43k - Actualizare (02.06.2015, ora 17:30)

 1. La Foaia matricolă am corectat un bug. La versiunea anterioară, atunci când se scria un calificativ și se trecea la coloana următoare textul introdus se ștergea.
 2. La Foaia matricolă am modificat scrierea textului SECRETAR-ȘEF sau SECRETAR în funcție de opțiunea aleasă la Date auxiliare - Școala noastră.

Formulare 12.43j - Actualizare (30.05.2015, ora 00:00)

 1. La Foaia matricolă am corectat un bug la modelul A3 cu AC (cu arii curriculare); eroarea apărea la vizualizarea sau tipărirea mediilor.
 2. Am rescris codul pentru operația Selectare an școlar; în versiunile anterioare, varianta rețea, pe anumite calculatoare client nu se putea selecta anul școlar.
 3. La borderouri am inclus posibilitatea salvării raportului în format editabil în Word (rtf) și în alte formate (xls, html etc.).

Formulare 12.43i - Actualizare (27.05.2015, ora 23:45)

 1. La Foaia matricolă am corectat un bug.

Formulare 12.43h - Actualizare (26.05.2015, ora 20:30)

 1. La Foaia matricolă am adăugat un câmp la Situația școlară; câmpul se numește OPT (opțional) și dacă are valoarea ”x” materia respectivă nu va fi luată în calcul atunci când se face media anilor de studiu. La calculul mediilor se vor lua în calcul doar materiile în dreptul cărora nu există valoarea ”x” în câmpul OPT.

Formulare 12.43g - Actualizare (25.05.2015, ora 15:00)

 1. Am corectat procedura de la Utilitare - Verifică tabela curentă. Exista o eroare de afișare la modulele CCL1, CCL2, CCL3 și CCD.
 2. La Foaia matricolă am corectat un bug la varianta A4 (4 pagini). Nu se putea vizualiza/tipări partea cu mediile.

Formulare 12.43f - Actualizare (21.05.2015, ora 12:00)

 1. La Foaia matricola am adăugat în secțiunea Situația școlară două butoane jos în dreapta. Dacă se acționează butonul CU, atunci se vor pune liniuțe acolo unde nu sunt note. Dacă se acționează butonul FARA se vor șterge liniuțele.

Formulare 12.43e - Actualizare (20.05.2015, ora 15:25)

 1. Am finalizat diploma CCL2 (competențe limba maternă).

Formulare 12.43d - Actualizare (20.05.2015, ora 14:00)

 1. La CCD am corectat anul eliberării (doar 2 cifre, nu 3).

Formulare 12.43c - Actualizare (19.05.2015, ora 16:50)

 1. La Portofoliu am corectat o eroare.

Formulare 12.43b - Actualizare (19.05.2015, ora 16:20)

 1. La SPL am corectat un bug la modulul de chitanțe.

Formulare 12.43a - Actualizare (19.05.2015, ora 09:45)

 1. La CAL2 am mărit câmpul pentru școala de examen pe față, dreapta, jos.
 2. La CCD am corectat anul absolvirii (doar 2 cifre, nu 3).

Formulare 12.43 - Actualizare (19.05.2015, ora 08:15)

 1. Am finalizat modulele CCL1 și CCD.
 2. La modulele CAL2 și CAL3 am introdus posibilitatea redimensionării textului pentru numele elevului.

Formulare 12.42 - Actualizare (15.05.2015, ora 16:00)

 1. La modulele CAL2 și CAL3 am introdus posibilitatea redimensionării textului pentru câmpul absolvit, pe față și pe cotor. La variantele anterioare nu încăpea pe cotor textul CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI .

Formulare 12.41g - Actualizare (14.05.2015, ora 17:15)

 1. La modulele CAL2 și CAL3 am recalibrat puțin verso-ul diplomei.
 2. La modulul SPL am corectat adeverințele 1 și 2.

Formulare 12.41f - Actualizare (13.05.2015, ora 16:15)

 1. La modulul AP1 am rearanjat câmpul dobândind de pe cotorul diplomei.
 2. Am finalizat diploma CCL3.

Formulare 12.41e - Actualizare (12.05.2015, ora 16:45)

 1. La modulul CAL3 am rearanjat câmpul absolvit de pe fața diplomei.
 2. La modulul Date generale clase am activat câmpurile pentru filieră, profil, specializare și pentru clasele de școală profesională (nivel SP). ATENȚIE!!! La CAL2 se tipărește DOMENIUL, iar la CAL3 se tipărește PROFILUL!!!

Formulare 12.41d - Actualizare (12.05.2015, ora 11:45)

 1. La modulul LIC10 am rearanjat numele secretarei.

Formulare 12.41c - Actualizare (08.05.2015, ora 14:45)

 1. La modulul Date generale clase nu se putea seta specializarea la unele clase; am corectat.

Formulare 12.41b - Actualizare (08.05.2015, ora 12:45)

 1. La modulul ADM am modificat scrierea prenumelui în căsuțe; acum se scriu toate prenumele unul după celălalt, fără a se trece la al doilea rând dacă primul prenume este scurt.

Formulare 12.41a - Actualizare (08.05.2015, ora 09:45)

 1. La AP1, AP2 media se scria cu mai mult de 2 zecimale; am corectat această eroare.

Formulare 12.41 - Actualizare (07.05.2015, ora 15:15)

 1. Am corectat o eroare care se manifesta la Portofoliu.

Formulare 12.40 - Actualizare (07.05.2015, ora 13:45)

 1. La modulul AP1 am adăugat posibilitatea redimensionării fontului pentru localitatea școlii de examen, fața diplomei, jos.
 2. La modulul AP1 am rearanjat disciplinele de examen pe verso, cotor.

Formulare 12.39b - Actualizare (07.05.2015, ora 12:45)

 1. Am adăugat anul 2015 la CCL1, CCL2, CCL3 și CCD.

Formulare 12.39a - Actualizare (07.05.2015, ora 11:00)

 1. La modulul ADM am mărit câmpul pentru numele ministerului la anexa la fișa de înscriere.

Formulare 12.39 - Actualizare (06.05.2015, ora 14:30)

 1. La modulele CAL2 și CAL3 am setat localitatea față, dreapta, sus să fie scrisă pe un singur rând. De asemenea am centrat calificarea profesională și domeniul (profilul) pe față, dreapta, sus.
 2. La modulul SPL am activat adeverințele 1 și 2.

Formulare 12.38d - Actualizare (04.05.2015, ora 13:30)

 1. Am corectat poziția notelor la CAL3 verso, cotor.
 2. Am finalizat diplomele LIC10 și LIC.

Formulare 12.38c - Actualizare (04.05.2015, ora 09:30)

 1. Am corectat o eroare (nu se preluau corect competențele la CAL2 și CAL3).
 2. Am mărit câmpul pentru „dobândind” la AP1, AP2.

Formulare 12.38b - Actualizare (30.04.2015, ora 14:00)

 1. Am corectat o eroare (nu se preluau corect calificarea și domeniul) la modulele CAL2 și CAL3.
 2. Am schimbat anul 2015-2016 la Anexa la fișa de înscriere în clasa a IX-a.
 3. La CAL2 am modificat câmpul absolvit la cotor față, pentru a încăpea textul „ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE DOI ANI”.

Formulare 12.38a - Actualizare (29.04.2015, ora 10:30)

 1. Am recalibrat calificarea profesională la modulele CAL2 și CAL3, fața diplomei, cotor, partea de sus.

Formulare 12.38 - Actualizare (28.04.2015, ora 15:30)

 1. La modulele CAL2 și CAL3 calificarea și domeniul se selectează din modulul respectiv, indiferent de selecția din modulul Date generale clase. Calificarea este atribut al elevului (se pot selecta calificări diferite pentru elevii din aceeași clasă), în timp ce domeniul a rămas un atribut al clasei.
 2. Am recalibrat calificarea profesională la modulele CAL2 și CAL3, fața diplomei, cotor, partea de jos.

Formulare 12.37d - Actualizare (24.04.2015, ora 13:00)

 1. Am activat suplimentul pentru BAC limba germană.

Formulare 12.37c - Actualizare (23.04.2015, ora 09:45)

 1. Am activat suplimentul pentru BAC limba germană.

Formulare 12.37b - Actualizare (22.04.2015, ora 10:45)

 1. Am corectat un bug minor.

Formulare 12.37a - Actualizare (20.04.2015, ora 22:30)

 1. Am adăugat anul 2015 la AP1, CAL2 și CAL3.

Formulare 12.37 - Actualizare (08.04.2015, ora 14:30)

 1. Am actualizat modulul CAL2.
 2. Am mărit câmpul pentru seria actelor de studii la două caractere (de exemplu Aa).

Formulare 12.36a - Actualizare (07.04.2015, ora 16:30)

 1. Am actualizat modulul AP1, AP2.
 2. Am actualizat modulul CAL3.

Formulare 12.36 - Actualizare (07.03.2015, ora 16:30)

 1. La modulul Foaia matricolă am modificat modul de indexare a materiilor, astfel încât să permită introducerea unui număr mai mare de materii.
 2. La modulul Foaia matricolă am introdus nr. și data eliberării pentru Adeverința de studii, față (partea cu datele de identificare ale elevului).
 3. La modulul Foaia matricolă am introdus un nou câmp pentru redimensionarea înălțimii rândurilor la Adeverința de studii, verso (partea cu mediile).

Formulare 12.35a - Actualizare (26.02.2015, ora 14:30)

 1. Am repoziționat câmpurile pentru domnul/domnișoara la modulul SPL.

Formulare 12.35 - Actualizare (24.02.2015, ora 13:00)

 1. Am adăugat anul 2015 la modulul SPL.
 2. Am adăugat posibilitate redimensionării fontului pentru câmpul sesiune la modulul SPL.

Formulare 12.34 - Actualizare (12.02.2015, ora 09:30)

 1. Am finalizat modulul BAC2 (francofon).
 2. Rugăm utilizatorii modului SPL să nu folosească modulul de chitanțe până la apariția următoarei versiuni.

Formulare 12.33 - Actualizare (28.01.2015, ora 15:30)

 1. Am corectat un bug la modulul AP2 (al doilea atestat).

Formulare 12.32b - Actualizare (26.01.2015, ora 18:30)

 1. La modulul SPL am modificat modulul Chitante.

Formulare 12.32a - Actualizare (26.01.2015, ora 15:45)

 1. La modulul SPL am modificat modulul Chitante.

Formulare 12.32 - Actualizare (21.01.2015, ora 20:00)

 1. Am adăugat la modulul BAC modificarea dimensiunii fontului pentru câmpurile limba și digitale (cele de jos, de sub tabel).

Formulare 12.31b - Actualizare (21.01.2015, ora 13:30)

 1. Am actualizat modulul BAC1 (limba germană). Se poate lăsa liber spațiul pentru data eliberării.

Formulare 12.31a - Actualizare (20.01.2015, ora 22:00)

 1. Am actualizat modulul BAC1 (limba germană).

Formulare 12.31 - Actualizare (20.01.2015, ora 10:30)

 1. La modulul SPL am adăugat posibilitatea redimensionării fontului pentru câmpurile județ și localitate.

Formulare 12.30 - Actualizare (19.01.2015, ora 16:30)

 1. La modulul SPL am modificat modulul Chitante.

Formulare 12.29b - Actualizare (19.01.2015, ora 11:30)

 1. La modulul SPL am modificat modulul Chitante.

Formulare 12.29a - Actualizare (15.01.2015, ora 14:00)

 1. La modulul BAC am corectat un bug referitor la școala absolvită și școala de examen.

Formulare 12.29 - Actualizare (14.01.2015, ora 17:00)

 1. La modulul BAC se poate seta dimensiunea fontului pentru sesiune verso și pentru câmpurile echivalate cu probele susținute în anii anteriori
 2. FOARTE IMPORTANT!!! Dacă în anii trecuți școala a avut altă denumire, procedați astfel: 1) în modulul Date generale - Date auxiliare - Alte școli adăugați denumirea veche a școlii dvs., inclusiv codul SIRUES care, evident, va fi același cu cel curent (denumirea curentă a școlii dvs. este memorată în fișierul de configurare formulare2014); 2) în modulul BAC veți putea selecta la Școala absolvită denumirea veche a școlii dvs., iar la Școala de examen veți selecta ce doriți dvs. În felul acesta nu mai este nevoie să lucrați cu mai multe fișiere de configurare, veți lucra doar cu fișierul de configurare care conține numele actual al școlii. Deocamdată este posibilă folosirea aceste facilități doar pentru modulul BAC.

Formulare 12.28 - Actualizare (13.01.2015, ora 16:00)

 1. La modulul BAC se poate seta dimensiunea fontului pentru școală, verso.
 2. La Foaia matricola tip A4 (2 pagini) am ajustat poziția mediilor sub careul de la pct. c).

Formulare 12.27 - Actualizare (12.01.2015, ora 15:00)

 1. Am finalizat modulul BAC1 (limba germană).
 2. La modulele SPL (școala postliceală) și SM (școala de maiștri) am corectat un bug referitor la dimensiunea fonturilor pentru fața diplomei.

Formulare 12.26c - Actualizare (09.01.2015, ora 13:30)

 1. La modulul BAC am micșorat puțin dimensiunea fontului pentru președinte și secretar.
 2. La modulul BAC am setat puțin mai sus textul pe verso pentru proba Ed), pentru a se încadra mai bine denumirea lungă la biologie.

Formulare 12.26b - Actualizare (09.01.2015, ora 09:00)

 1. La modulul SPL am micșorat puțin dimensiunea fontului pentru președinte și secretar.
 2. La Foaia matricola am ajustat puțin textul MEDIA PE ANII DE STUDII.

Formulare 12.26a - Actualizare (08.01.2015, ora 13:00)

 1. La modulul SPL am corectat un bug.

Formulare 12.26 - Actualizare (08.01.2015, ora 10:30)

 1. La modulul BAC am ajustat câmpul pentru școala absolvită, față, cotor.
 2. Am actualizat modulul SPL.

Formulare 12.25a - Actualizare (05.01.2015, ora 12:00)

 1. La modulul BAC am adăugat anul 2015 pentru eliberarea diplomelor.
 2. La modulul BAC am inclus la Fonturi posibilitatea modificării dimensiunii pentru câmpul Filiera, fața diplomei.

Formulare 12.25 - Actualizare (01.01.2015, ora 23:00)

 1. La modulul BAC am extins câmpul pentru seria diplomei la două caractere. Astfel se pot introduce seriile de tipul Aa pentru borderou.

Formulare 12.24b - Actualizare (23.12.2014, ora 22:00)

 1. La chitanțele de la SPL am corectat tipărirea nr. 12 (se tipărea DOIPREZECE în loc de DOISPREZECE).

Formulare 12.24a - Actualizare (23.12.2014, ora 16:00)

 1. Am actualizat modulul BAC (limba română).

Formulare 12.24 - Actualizare (09.12.2014, ora 22:30)

 1. La modulul Date generale elevi am actualizat importul din Excel al datelor elevilor.
 2. La modulul Foaia matricola am introdus posibilitatea de a se alege locul de unde se preiau adresa elevului și adresa părinților. De exemplu, dacă în modulul Date generale elevi, pagina Diverse, se bifează căsuța „Bifati daca doriti preluarea adresei detaliate a elevului pe acte de studii”, atunci pe foaia matricolă A4 (primul model) se preiau adresele din câmpurile detaliate. Dacă această căsuță nu este bifată se preiau adresele din câmpul global „Domiciliu elev”.

Formulare 12.23 - Actualizare (06.11.2014, ora 14:30)

 1. La modulul SPL am corectat preluarea CNP-ului la chitanțier.

Formulare 12.22a - Actualizare (04.11.2014, ora 12:30)

 1. La modulul SPL am actualizat chitanțierul.

Formulare 12.22 - Actualizare (03.11.2014, ora 09:45)

 1. La modulul SPL am actualizat chitanțierul.

Formulare 12.21 - Actualizare (08.10.2014, ora 17:15)

 1. La modulul Date generale elevi, la am separat datele pentru adresele elevului și părinților.

Formulare 12.20b - Actualizare (08.10.2014, ora 15:00)

 1. La modulul Date generale elevi, la Adeverinta elev, am mărit câmpurile pentru a încăpea și numele mai lungi sau specializările mai lungi. De asemenea am adăugat și litera clasei după nivelul clasei.

Formulare 12.20a - Actualizare (07.10.2014, ora 16:00)

 1. La modulul SPL am corectat un bug.

Formulare 12.20 - Actualizare (03.10.2014, ora 18:00)

 1. La modulul SPL am adăugat posibilitatea eliberării chitanțelor pentru taxele plătite de cursanți.

Formulare 12.19 - Actualizare (04.09.2014, ora 22:00)

 1. La modulul LIC10 am adăugat adeverința de absolvire (Adeverinta2).

Formulare 12.18c - Actualizare (20.08.2014, ora 13:00)

 1. La Foaia matricolă am corectat afișarea mediei IX-XII, respectiv V-VIII.

Formulare 12.18b - Actualizare (25.07.2014, ora 14:30)

 1. Am schimbat ordinea calificativelor la Adeverinta 1 de la BAC, la competențele de limbă modernă. Acum ordinea este aceeași ca pe diploma de BAC și pe CCL3, adică: ITA, ITC, PMS, PMO, IO. Ordinea de pe supliment este diferită, așa este modelul de la minister.
 2. La CAL3 am corectat la Adeverinta 2 modul de afișare a calificativului final: ADMIS sau RESPINS.

Formulare 12.18a - Actualizare (25.07.2014, ora 11:45)

 1. Am înlocuit textul postliceal cu liceal la Adeverinta 2 de la CAL2 și CAL3.

Formulare 12.18 - Actualizare (24.07.2014, ora 22:00)

 1. Am corectat Adeverinta 2 de la SPL.
 2. Am adăugat Adeverinta 1 și Adeverinta 2 la CAL2.
 3. Am adăugat Adeverinta 1 și Adeverinta 2 la CAL3.
 4. Am adăugat modulul CPP (Certificat de pregătire practică pentru Școala profesională). Datele referitoare la unitățile de competențe, competențe și credite se editează în modulul Date generale - Meserii/Specializări.
 5. Se pot edita datele în LIC10 și CAL2 pentru Școala profesională.

Formulare 12.17b - Actualizare (21.07.2014, ora 12:00)

 1. Am mai ajustat Adeverinta 2 la BAC și Adeverinta 1 la SPL.

Formulare 12.17a - Actualizare (16.07.2014, ora 15:15)

 1. Am mai ajustat Adeverinta 2 la BAC și Adeverinta 1 la SPL.

Formulare 12.17 - Actualizare (16.07.2014, ora 13:30)

 1. La modulul SPL am adăugat Adeverinta 1 și Adeverința 2.

Formulare 12.16c - Actualizare (16.07.2014, ora 11:45)

 1. La modulul BAC am ajustat Adeverința 2.

Formulare 12.16b - Actualizare (16.07.2014, ora 11:30)

 1. La modulul BAC1 (german) am corectat Adeverința și Suplimentul.

Formulare 12.16a - Actualizare (15.07.2014, ora 15:30)

 1. La modulul BAC am corectat școala absolvită (inclusiv director și secretar) la Adeverința 2 .

Formulare 12.16 - Actualizare (15.07.2014, ora 12:50)

 1. La modulul BAC am refăcut Adeverința 2 .

Formulare 12.15l - Actualizare (15.07.2014, ora 11:00)

 1. La modulul BAC1 (german) am ajustat Adeverința.

Formulare 12.15k - Actualizare (15.07.2014, ora 10:00)

 1. La modulul BAC1 (german) am ajustat Adeverința.

Formulare 12.15j - Actualizare (14.07.2014, ora 11:15)

 1. La modulul BAC1 (german) am ajustat Adeverința și Suplimentul la adeverință.

Formulare 12.15i - Actualizare (14.07.2014, ora 11:15)

 1. La modulul BAC1 (german) am ajustat Adeverința.

Formulare 12.15h - Actualizare (12.07.2014, ora 16:15)

 1. La modulul BAC am ajustat Adeverința 3.

Formulare 12.15g - Actualizare (12.07.2014, ora 12:30)

 1. La modulul BAC am adăugat la Adeverința 3 localitatea școlii de examen.

Formulare 12.15f - Actualizare (12.07.2014, ora 12:15)

 1. La modulul BAC1 (german) am modificat la Adeverința nr. și data eliberării.

Formulare 12.15e - Actualizare (12.07.2014, ora 10:45)

 1. La modulul BAC am modificat la Adeverința 3 textul "a promovat examenul național de bacalaureat".

Formulare 12.15d - Actualizare (12.07.2014, ora 10:30)

 1. La modulul BAC am modificat la Adeverința 3 textul "DE PROMOVARE A EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT".

Formulare 12.15c - Actualizare (11.07.2014, ora 23:45)

 1. La modulul BAC am adăugat borderoul la Adeverința 3.

Formulare 12.15b - Actualizare (11.07.2014, ora 20:45)

 1. La modulul BAC am corectat afișarea codului SIRUES la Adeverința 3.

Formulare 12.15a - Actualizare (11.07.2014, ora 20:30)

 1. La modulul BAC am corectat afișarea inspectoratului la Adeverința 3.

Formulare 12.15 - Actualizare (11.07.2014, ora 19:30)

 1. La modulul BAC am ajustat Adeverința 3.

Formulare 12.14c - Actualizare (10.07.2014, ora 13:30)

 1. La modulul BAC la Import Excel se pot importa și echivalările (ECDL, CAMBRIDGE etc.) și nivelurile echivalate ale acestora (AVANSAT, EXPERIMENTAT, C1 etc.).

Formulare 12.14b - Actualizare (10.07.2014, ora 12:30)

 1. La modulul BAC la Adev. 3 am modificat modul de scriere a competențelor pentru elevii cărora li se echivalează probele cu ECDL, CAMBRIDGE etc. Dacă elevul are ECDL se va scrie la competențe nivelul echivalat (înainte se scria liniuță). Dacă elevul a susținut CAMBRIDGE sau altceva se va scrie la competențe nivelul echivalat (înainte se scria liniuță).
 2. Am corectat un bug care se manifesta pe unele sisteme la intrarea în modulele de BAC (apărea un mesaj de eroare).

Formulare 12.14a - Actualizare (09.07.2014, ora 17:00)

 1. La modulul Date generale elevi la Adeverinta elev se afișează doar nivelul clasei, nu și denumirea. De exemplu, dacă elevul este în clasa VII B, se va afișa textul clasa a VII-a (fără B).

Formulare 12.14 - Actualizare (09.07.2014, ora 16:30)

 1. La modulul BAC am adăugat la Date examen posibilitatea bifării elevilor care au luat bacul francez. Elevii bifați vor fi automat selectați atunci când se intră în modulul BAC2.
 2. La modulul BAC am corectat un bug care la Import Excel ștergea câmpurile din Date generale pentru ECDL, CAMBRIDGE etc.