Formulare

Programul Formulare 11.xx este destinat şcolilor din învăţământul preuniversitar pentru evidenţa computerizată a elevilor şi profesorilor, imprimarea diplomelor de absolvire şi realizarea statului de funcţii. Programul este conceput cu o interfaţă de tip Windows, are o abordare modulară şi poate fi utilizat atât în reţea cât şi pe o singură staţie de lucru.

Ofertă promoţională

Configuraţia minimă

Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM, 50 MB spaţiu pe hard, video 800x600, 256 culori
Windows XP

Avantaje

Interfaţă Windows (98, NT, 2000, XP, Vista)
Abordare modulară
Tipărire diplome de orice tip
Foi matricole în format A3 şi A4 cu calculul automat al mediilor anuale generale şi de admitere clasa a IX-a și a XI-a
Exportul datelor în format Excel
Importul datelor din format Excel
Stat de funcţii în format A3 şi A4
Actualizare de pe Internet

Asistenţa tehnică

Suport tehnic gratuit, prin e-mail sau telefonic, pe parcursul anului școlar în care s-a făcut actualizarea
Actualizare gratuită pe parcursul anului şcolar în care a fost achiziţionat programul
În anul şcolar următor achiziționării programului, preţul versiunii actualizate va fi de 160 RON pentru licee și 100 RON pentru școli generale, indiferent de schimbările apărute în formatul diplomelor. Baza de date existentă va putea fi folosită în continuare.

Lista de preţuri

ModulConţinut Preţ (RON)
Baza A (monostaţie) Evidenţa elevilor şi profesorilor
Foi matricole
Adeverinţă de elev
Help în limba română
150
Baza B (reţea) Evidenţa elevilor şi profesorilor
Foi matricole
Adeverinţă de elev
Help în limba română
200
Evaluare naţională (ADM) Calculul mediei de admitere liceu
Adeverință
50
Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (LIC10) Certificat
Borderou
120
Certificat de absolvire a liceului (LIC) Certificat
Borderou
120
Diplomă de bacalaureat (BAC) Diplomă
Borderou
150
Atestat de competenţe profesionale liceu + Certificat de calificare nivel 3 (AP) Certificat de calificare
Atestat profesional
Borderou
150
Certificate de competenţe lingvistice și digitale (fără limba maternă) + suplimente descriptive (CCL1+CCL3+CCD) Competențe lb. română
Competențe lb. internațională
Competențe digitale
250
Certificate de competenţe lingvistice și digitale (cu limba maternă) + suplimente descriptive (CCL1+CCL2+CCL3+CCD) Competențe lb. română
Competențe lb. maternă
Competențe lb. internațională
Competențe digitale
300
Şcoala postliceală + Şcoala de maiştri (SPLM) Certificat
Borderou
150
Şcoala profesională + Şcoala de ucenici (SPU) Certificat
Adeverinţă
Borderou
250
Certificat de calificare şcoala de arte şi meserii (CAL1) Certificat de calificare
Borderou
150
Certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii (SAM) Certificat de absolvire
Borderou
120
Certificat de calificare an de completare (CAL2) Certificat de calificare
Borderou
150
Certificat de absolvire a anului de completare (AC) Certificat de absolvire
Borderou
120
Portofoliu personal pentru educaţia permanentă Portofoliu (3 pagini A4) 150
Stat de funcţii (SF) Pe nivele de învăţământ
Centralizator
200
Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic (CCP) Certificat de competențe
Borderou
120
Atestat de formare continuă a personalului didactic (AFC) Atestat de competențe
Borderou
120

Formular de comandă

Alegeţi modulele solicitate şi completaţi formularul de mai jos cu datele cerute.

  Baza A (monostaţie)
  Baza B (reţea)
  Evaluare naţională (Admitere liceu)
  Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului
  Certificat de absolvire a liceului
  Diplomă de bacalaureat
  Atestat de competenţe profesionale liceu + Certificat de calificare - nivel 3
  Şcoala postliceală + Şcoala de maiştri
  Şcoala profesională + Şcoala de ucenici
  Certificat de calificare şcoala de arte şi meserii - nivel 1
  Certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii
  Certificat de calificare an de completare - nivel 2
  Certificat de absolvire a anului de completare
  Portofoliu personal pentru educaţia permanentă
  Stat de funcţii
  Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic
  Atestat de formare continuă a personalului didactic
 Certificate de competențe Bac (română, limba modernă, digitale)
 Certificate de competențe Bac (română, limba maternă, limba modernă, digitale)